ČETNICKÉ LETECKÉ HLÍDKY


Tyto jednotky Ministerstva vnitra byly formálně zformovány 1.7.1935 a jejich úkolem bylo mimo mnoha jiných úkolů dohlížet na dodržování a respektování vzdušných hranic ČR. Měly zabránit jejich narušování a případné narušitele přinutit k přistání na nejbližším letišti. Ovšem díky prováděcím předpisům, zpočátku nevhodné výzbroji a nedostatečné výstroji, jakož i podpoře nadřízených míst, a také vzhledem k tomu, že často stáli proti německým nejmodernějším strojům, tento úkol prostě splnit nemohly.

Výzbroj jim zpočátku byla zapůjčována armádou, později si ministerstvo mohlo již koupit vlastní stroje (Š-328 a B-534, ne však všechny, některé z nich byly zapůjčeny armádou)

Stroje ČLH byly specifické svým zbarvením. To bylo tvořeno šedozeleným nátěrem na všech plochách (tedy i spodních). Náběžné hrany křídel, OP a obvykle přední část trupu či alespoň kužel byly natřeny tzv. šarlatovou barvou. To byla nejspíše vínově červená. Na trupu a křídlech pak byla civilní imatrikulace tvořená písmeny opět v šarlatové barvě s bílým lemem. V PKR 23 (z něhož čerpám většinu údajů na této stránce) přiřazují šedozelené barvě ekvivalent přibližně FS 34 148 a šarlatové FS 21 136. Agama vyrábí četnickou zelenou jako barvu C6.

Přehled strojů používaných ČLH, jejich imatrikulací a výrobních čísel.
Typvýrobní čísloImatrikulace
D-113OK-PAA
D-116OK-PAA
D-118OK-PAB
D-119OK-PAB
D-123OK-PAH
OK-PAC
D-125OK-PAC
D-126OK-PAG
AP-327OK-PAI
AP-3219OK-PAD
AP-3220OK-PAE
AP-3242OK-PAF
Be-5016??????
Be-5023??????
Be-5024??????
A-2111??????
E-3997??????
Be-550???????
Š-5281OK-PAK
Š-5282OK-PAL
Š-5283OK-PAM
Š-5284OK-PAO
Š-5285OK-PAP
Š-5286OK-PAQ
Š-328179??????
Š-328189??????
Š-328265??????
Š-328284OK-PCA
Š-328285OK-PCB
Š-328286OK-PCC
Š-328287OK-PCD
Š-328336OK-PCO
Š-328337OK-PCP
Š-328338OK-PCQ
Š-328339OK-PCR
Š-328340OK-PCX
Š-328341OK-PCS
B-53488nenesla četnický marging, původní vojenské označení ji zůstalo
B-534194OK-PAF
B-534195OK-PAR
B-534196OK-PAS
OK-PAX
B-534197OK-PAU
B-534198OK-PAV
B-534199OK-PAT
B-534339OK-PAS
OK-PCR
B-534340OK-PAW
B-534341OK-PAZ
B-534359OK-PCE
Bn-534365OK-PBA
B-534370OK-PAF
Bn-534371OK-PAR
Bn-534372OK-PAX
Bn-534373OK-PCF
Bn-534374OK-PCG
Bn-534375OK-PCH
Bn-534376OK-PCI
Bn-534386OK-PAU
Bn-534387OK-PAV
Bn-534404OK-PCT
Bn-534406OK-PCU
Bn-534407OK-PCV
Bn-534408OK-PCW
Bn-534409OK-PCZ
Bn-534410OK-PDA


Tato tabulka obsahuje Š-528 formálně převzaté ministerstvem a opatřené kamufláží a markingem, ale přesto nikdy ČLH nepoužívané. Podobně bylo pro ČLH vyrobeno 12 ks Be-51B v.č.4-15. Tyto letouny vyrobené na jaře se k hlídkám nedostaly. Nevím zda to již nestihly, nebo zda ministerstvo od jejich použití upustilo. Pozorný čtenář v tabulce najde duplicitní označení. Je to dáno tím, že v případě havárie byl stroj nahrazen jiným od armády a nový dostal původní registraci jako havarovaný. Případně starý po opravě se zařadil opět do služby s další, novou imatrikulací. Existují tak záběry dvojic D-1 a B-534 se stejnou imatrikulací. Také je třeba mít na zřeteli, že všechny zde uvedené stroje nesloužily v jediný okamžik, ale jde o seznam všech používaných strojů.