L.F.G. Rolland D.VIb

Rolland D.VIb 2250/18 s praporovými znaky a lozenge potahem křídel. Tato fotografie Rollandu po opravě vyvolává otázku. Byla při opravě trupu   klinkerová obšívka nahrazena jiným způsoobem stavby ?.
Rolland D.VIb s kombinovaným výsostným označením typu BC Rolland D.VIb již s praporovými znaky
Rolland D.VIb ve své poslední podobě v čs. standartní tříbarevní kamufláži

     V roce 1918 vyrobila německá firma L.F.G. celkem asi 353 ks tohoto výkonného a obratného stíhacího letounu, který vzešel ze stejné soutěže jako Fokker D.VII. Měly sloužit jako záloha pro případ nedostatku D.VII, k němu však nedošlo a tak byly Rolandy postupně přesouvány na méně exponovaná bojiště a k ochraně vnitrozemí. Po válce se stroje objevily v řadě dalších států a dva kusy se dostaly počátkem roku 1920 i k nám. Dodal je Dr. Kroeger, který slíbil dodávku šesti kusů. V únoru 1920 tedy v Chebu přistály stroje čísel 2250/18 a 2253/18. První z nich byl nejdříve přidělen Pilotní škole Náhradního praporu čs. voj. letectví v Praze. Zde 19. června havaroval a v červenci byl odeslán do Hlavních leteckých dílen k opravě. Definitivně opraven a zalétán byl znovu 17. ledna 1921. Poté měl být předán VLU v Chebu, ale při přeletu opět havaroval. Následovala další oprava a zálet v únoru. Při něm se však projevily problémy s motorem a zapalováním a oprava se protáhla. Během března při jednom z dalších vzletů stroj opět havaroval a byl dán do opravy. Po jejím dokončení jiř měl štěstí a od záletu 17. července 1921 sloužil spolehlivě u pokračovací školy. Posloužil i k několika pokusným výškovým letům a ke zkouškám s domácí vrtulí Štěstí jej však definitivně opustilo 9. července 1922, kdy s ním havaroval rotmistr Machovec. Podle pánů Pyriče a Kaše byl letoun rozštípán na třísky.
Druhý kus čísla 2253/18 přístál na našem území 19. února 1920 a až do května byl uložen ve skladu. V květnu byl přelétnut na letiště ve Vysočanech k pilotní škole. Když jej 13. července poškodil při přistání, byl odeslán k opravě s poznámkou "velmi spěšné", svědčící o oblibě typu u nás. Na podzim byl již opraven a přidělen k Pokračovací škole v Chebu. Po kratší přestávce vynucené zničenou vrtulí při jednom ze vzletů s ním havaroval 9. února 1921 při přistání v důsledku nárazu na terénní nerovnost poručík Řepka. Stroj byl vpodstatě zničen, ale přesto jej nechali opravit (spíše znovu postavit) přímo v dílnách v Chebu. Už v květnu byl stroj znovu v provozu! V listopadu šel stroj na GO a znovu byl vrácen do provozu až v květnu 1922. S dalšími přestávkami při opravě draku a motoru stroj sloužil až do roku 1924, kdy se i na něj vztahovalo nařízení o zrušení starších strojů při nejbližší příležitosti (obvykle po vážnější havárii). 15. září 1924 byl stroj oficiálně zrušen.
Typ byl hodnocen kladně, byl obratný a ovladatelný, snadno se udržoval a byl z něj dobrý výhled. Jako nedostatek se uvádí špatná říditelnost na zemi v důsledku úzkého rozchodu podvozku a přehřívání motoru.

Technický popis - Jednomístný, jednomotorový, vzpěrový stíhací dvouplošník. Kostra stroje celodřevěná. Nosné plochy potaženy plátnem. Řadový motor, dvoulistá, dřevěná vrtule. Podvozek samozřejmě pevný, záďový s ostruhou.
Barevné provedení - V prvním období služby létalu zřejmě oba stroje s trupem v barvě materiálu a křídly buď v barvě surového plátna či plátna potištěného lozengovou "kamufláží". Možné je i, že jeden exemplář nesl lozenge a druhý ne. Jeden stroj je v bokorysech zobrazován s kombinovaným výsostným označením "BC", je to jediný mě známý stroj s touto variantou. Na dalším bokorysu je zobrazen stroj již s praporovými znaky a bílou jedničkou na trupu. Zdá se, že křídla jsou zde naznačena jako jednolitě zbarvená, je však znám snímek s lozenge křídly a prapory. Samozřejmě může jít o druhý kus. Stroj 2253/18 se dočkal i první standartní kamufláže v kombinaci hnědá/okr/zelená, spodní strany hliník. Praporové znaky na standartních pozicích, na trupu bílý, černě lemovaný obdélník vyjadřující příslušnost k VLU Cheb.

ZÁKLADNÍ     TTD

Rozpětí

9,40 m

Délka

6,35 m

Nosná plocha

??,?? m2

Hmotnost prázdná

???? kg

Motor

Benz Bz-IIIa - 147 kW

Maximální rychlost

185 km/h

Dolet

cca 460 km

Dostup

5 700 m

Stoupavost

?,? m/s

Výzbroj

2 x LMG 04/15 7,92 mm

MODELY 1:72
firmanázevprovedenídoba vzniku poznámka
noname Roland D.VIbresin90. létabez vzpěr, obtisků a drobných dílů, jediným kladem byla cena
InteraviaDFW Roland D.VIa/bshortrun, lepty1999i na shortrun nízká kvalita, lepty jsou neuvěřitelně našlapány na sobě, nekvalitní obtisky
PODKLADY
Vzduch je naše mořeJ.Rajlich, J.Sehnalfoto, text, bokorysy
Čs. letectvo 1918-1924J.Rajlich, J.Sehnalfoto,
Čs. křídla 1918-39J. Krumbach LK 1975-77
LK 2/96letadla 1914-18
Stíh. letouny 1. sv. války v ČeskoslovenskuJ.Kaše, V.Piričfoto, text